KURUMSAL

Yönetim Yaklaşımımız

Sorumluluk ve Şeffaflık
Öz değerlerimiz olan tevazu, insana saygı, halka yakınlık ve sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetişimi gerçekleştirmek

İnovasyon
Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak

Aktif Katılımcılık
Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlamak

Her hakkı Akdeniz Girişim Holding'e aittir © 2012